عنوان سایت
شنبه 1اردیبهشت 1397
  اخبار سازمان
روز سه شنبه مورخه 96/12/8 ساعت 13 بعد از ظهر مسئولین بسیج اساتید استان به همراه مسئولین ک ...
نشست هم اندیشی اساتید بسیجی با استاندار روز سه شنبه مورخه 96/12/8 در سالن اجتماعات دانشگا ...
کارگاه عفاف و حجاب با حضور استاد حسین حیدرپور مدرس دانشگاه برگزار شد.
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
  اخبار برگزیده
روز سه شنبه مورخه 96/12/8 ساعت 13 بعد از ظهر مسئولین بسیج اساتید استان به همراه مسئولین ک ...
نشست هم اندیشی اساتید بسیجی با استاندار روز سه شنبه مورخه 96/12/8 در سالن اجتماعات دانشگا ...
کارگاه عفاف و حجاب با حضور استاد حسین حیدرپور مدرس دانشگاه برگزار شد.
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
  اخبار عمومی
روز سه شنبه مورخه 96/12/8 ساعت 13 بعد از ظهر مسئولین بسیج اساتید استان به همراه مسئولین ک ...
نشست هم اندیشی اساتید بسیجی با استاندار روز سه شنبه مورخه 96/12/8 در سالن اجتماعات دانشگا ...
کارگاه عفاف و حجاب با حضور استاد حسین حیدرپور مدرس دانشگاه برگزار شد.
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...
  اخبار دانشگاهها
روز سه شنبه مورخه 96/12/8 ساعت 13 بعد از ظهر مسئولین بسیج اساتید استان به همراه مسئولین ک ...
نشست هم اندیشی اساتید بسیجی با استاندار روز سه شنبه مورخه 96/12/8 در سالن اجتماعات دانشگا ...
کارگاه عفاف و حجاب با حضور استاد حسین حیدرپور مدرس دانشگاه برگزار شد.
کرسی آزاد اندیشی روز دوشنبه مورخه 96/11/30 در محل خانه فرهنگ دانشگاه دولتی بجنورد ساعت ...
چهاردهه از انقلاب گذشته است و هدف انقلاب اسلامی در اولین گام تربیت انسان بوده است و در همی ...
در حوزه های مختلف کار گروههایی تشکیل می شود و از اساتید مجرب بهره گیری خواهد شد و در یک جل ...
کار علمی و فرهنگی و بسیجی گونه فقط یک رمز موفقیت دارد آن هم این است که دلی و عشقی باشد، بس ...