آخرین اخبار

اولین جلسه حلقه سرگروهها و مجمع مربیان صالحین برگزار گردید.
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج اساتید برگزار گردید.
بیانیه روز قدس اساتید خراسان شمالی در اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین
بیانیه روز قدس اساتید خراسان شمالی در اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین